Gränsvalla Gård mullvadsbekämpning

Återförsäljare för MSF Swiss Flex® mullvadsfällan

Mullvads- och sorkbekämpning av trädgårdar, fotbollsplaner, golfbanor, travbanor och andra sportområden m.m. med MSF Swiss Flex®.

Fakta om mullvaden
Mullvadskulla
Europeisk mullvad
Mullvaden (Talpa europaea) är ett litet grävande däggdjur som tillhör ordningen insektsätare. Den lever nere i marken, i jord som är lös och fuktig. Små jordhögar, mullvadshögar, visar var den håller till. Mullvaden trycker upp jorden genom ett hål i marken därför ser jorden ut som "små korvar" i högen. På så sätt är det lätt att skilja mellan mullvadshögar och sorkhögar som i sin tur är mer utspridda och jorden finmyllad. Mullvaden anses vara ett skadedjur vad gäller odling. Mullvaden finns i alla tempererade områden i Europa, Asien och Nordamerika och de förekommer i hela södra Sverige upp till Vänern och Vättern. Mullvaden är aktiv året om.


Värför behöver jag mullvadsbekämpning?
Mullvadshögar
Mullvadens gångsystem kan underminera dyra plantor, buskar och träd så att de inte får tillgång till vatten och näring. Mullvadshögarna måste bort innan du kör ut med din dyra gräsklippare! Reparationer och reservdelar är inte gratis. Bilden till höger visar hur många högar en mullvad kan gräva när den letar efter mat i sitt gångsystem. Ytterligare en anledningen är alltså det estetiska!


Fångsteknik med MSF Swiss Flex®
MSF Swiss Flex
Gränsvalla Gård är återförsäljare för MSF Swiss Flex® fällor (till höger). Fällorna är lätta att hantera och framför allt effektiva. Gångarna vidgas till ca. 10-15 cm så att fällorna lätt kan föras in. Fällan förs in så exakt som möjligt i gångriktningen. Bruksanvisning kan laddas ner som .pdf härTotalsanering vid behov
Priset varierar beroende på yta, hur starkt angreppet är, avståndet till er osv. Vi kan erbjuda såväl års- som halvårsabonnemang.


Årsabonnemang
För kontinuerlig bekämpning erbjuder vi års- och halvårsabonnemang/årskort. Givetvis varierar priset även här beroende på förutsättningarna.
 

Ring eller maila för mer prisinformation